Reklama:

Dobrodziejstwa witamin A,C,E

10-08-2015,
Małgorzata Solecka - dietetyk, specjalista do spraw żywienia i edukacji pacjentów onkologicznych
Dobrodziejstwa witamin A,C,E

medforum

Farmakoterapia

Jak wykazało wiele badań witaminy A,C,E posiadają właściwości antynowotworowe i mogą unieszkodliwiać najpowszechniej występujące związki o charakterze kancerogennym.

Reklama: